Ładowanie..

Twoje źródło informacji na temat kariery

Przejdź do wpisów

Jak odnieść sukces zawodowy?

board-1097118_1280Niestety w dzisiejszych czasach planowanie kariery nie jest takie łatwe. Nie każdy może więc odnieść sukces zawodowy. Jednak oczywiście trzeba zarabiać, w związku z tym konieczne jest takie poprowadzenie swojej edukacji oraz rozwijanie kariery, by ten cel osiągać. Najlepiej by było oczywiście później móc się jeszcze rozwijać. Jednak tak naprawdę nie zawsze tak będzie, zależy jakie kto ma możliwości oraz w jaki sposób podchodzi do rozwoju kariery zawodowej. Nie każdemu pod tym względem jest łatwo. Na początek problem jest z edukacją. Wiele mówi się o niedostosowaniu edukacji do rynku pracy. Młodzi ludzie nie wiedzą w jaki sposób wybierać kierunki kształcenia. To oznacza, że nie wiedzą, jak wygląda rynek pracy i jaka jest jego specyfika, ale też nie znają swoich mocnych i słabych stron. Są osoby, którym łatwiej jest to określić, są też takie, które mają z tym większe problemy. Tak naprawdę więc tutaj liczy się to, by móc wybrać odpowiednie możliwości i móc podążać wybraną przez siebie ścieżką. Tak naprawdę już w gimnazjum, trzeba podejmować pierwsze decyzje. Wiele osób tymczasem w tym wieku nie za bardzo wie, jak dalej poprowadzić swoją przyszłość. Stąd potem te problemy. Ostatnimi laty wiele osób wybierało po gimnazjum kształcenie ogóle, co było błędem. Licea ogólnokształcące dotąd były elitarne, szły tam osoby, które chciały dostać się na studia, a dostanie się na studia też nie było takie łatwe. Potem się to niestety zmieniło. Zmieniały się zasady przyjęć do liceum i na studia, w związku z tym coraz więcej osób się kształciło. To z kolei spowodowało, że studia na wielu kierunkach straciły prestiżowy charakter. Dlatego te problemy będą nadal się pojawiać. Tak jest już w tym przypadku, choćby w przypadku nauczycieli. Studia pedagogiczne należały do najłatwiejszych i wiele uczelni niepublicznych kształciło na tych kierunkach efekt będzie wieloletni – nauczyciele niezbyt dobrze wykszatłceni przez kilkadziesiąt najbliższych lat będą dominować w szkolnictwie, szczególnie tym podstawowym. Dlatego skutki tych decyzji, tych przekształceń, tej zmiany kształcenia, struktury kształcenia niestety będą jeszcze przez wiele lat. Tak naprawdę więc młodzież potrzebuje wsparcia na tym etapie wybierania kierunku kształcenia. Trzeba umieć określić swoje predyspozycje. Obecnie niestety rynek pracy w Polsce jest taki, że jest to głównie praca odtwórcza, praca fizyczna, w montowniach, fabrykach. Tymczasem osoby ambitne, które chcą się rozwijać, które chciałyby osiągnąć coś więcej, mają mniej możliwości. Oczywiście nie każdy chce i może się rozwijać, jednak tak naprawdę są takie osoby, dla których praca jest nie tylko możliwością zarobienia pieniędzy, ale też rozwoju. Poza tym płace są na tyle niskie, ze każdy chciałby w miarę możliwości poszerzać swoje możliwości i umiejętności, by móc widzieć jakąś lepszą przyszłość, możliwość choćby awansowania i robienia czegoś ambitniejszego. Możliwość rozwoju, doceniania, poprawy warunków firnowych bo to także za tym idzie – dla wielu osób są wręcz kluczowe. Inaczej praca nie daje satysfakcji i prowadzi do wypalenia.

Dodaj komentarz