Ładowanie..

Twoje źródło informacji na temat kariery

Przejdź do wpisów

Jak być dobrym menadżerem?

Dobrze i sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo musi mieć sprawną i dobrą kadrę kierowniczą na wszystkich szczeblach. Na czele przedsiębiorstwa stoi szef, który musi posiadać wiele umiejętności, by sprawnie zarządzać firmą. Wielu szeregowych pracowników marzy o tym, by firmą zarządzać, by być jej szefem. Nie wszyscy mają jednak odpowiednie do tego kompetencję i umiejętności, bo gdyby tak było, to wszystkie znane nam firmy odnosiłyby spektakularne sukcesy, a przecież tak nie jest. W przeciętnym wyobrażeniu z pozycją menadżera wiążą się wysokie zarobki, prestiż, uznanie, władza, możliwość jeszcze większego awansu. Zalet, dla których wiele osób chce zostać menadżerami jest sporo. Zapomina się jednak o drugiej stronie kierowniczego stanowiska. Przede wszystkim jest to ogromna odpowiedzialność za ludzi i firmę, konieczność podejmowania strategicznych decyzji, nieustający nacisk wyższego kierownictwa, by osiągać kolejne sukcesy. Jednym z najbardziej znanych menadżerów na świecie był Jack Welsch. Jego niesamowita intuicja, wiedza, doświadczenie powodowały, że m.in. przekształcił niewielką firmę General Electric w światowy koncern. Swoimi doświadczeniami zresztą Welsch dzielił się podczas wykładów i w publikowanych książkach. On to właśnie powiedział, że najważniejsze, co mu pomogło w realizacji marzeń były: konsekwencja w dążeniu do wyznaczonego celu, realne ocenianie rzeczywistości i przede wszystkim logiczne rozumowanie. Zapewne nie były to wszystkie ważne składniki, ale gdyby menadżerowie mieli przynajmniej tyle, przedsiębiorstwa rozwijałyby się w lepszym tempie. W wielu branżach sytuacja zmienia się z tygodnia na tydzień. Powstają nowe technologie, zmienia się rynek zbytu, zmieniają się potrzeby i oczekiwania klientów. Dobry menadżer wyższego szczebla musi umieć te zmiany zauważyć i dostosować do nich profil działalności własnego przedsiębiorstwa. Dawne duże firmy upadły również i dlatego, że nie umiały dostatecznie szybko zareagować na zmiany wymuszane przez rynek. Aby odnieść sukces w dzisiejszych zmiennych gospodarczych taka natychmiastowa reakcja jest niezbędna. W życiu zawodowym ponosi się również klęski i porażki. Nawet najlepszy menadżer takich smutnych doświadczeń na swoim koncie ma mnóstwo [zobacz]. Tylko dobry menadżer tym różni się od słabego, że potrafi z sytuacji kryzysowych wysnuć odpowiednie wnioski i nie popełniać tych samych błędów. Dzisiaj większość działań realizuje się metodą projektu. Menadżer powinien umieć zaplanować poszczególne działania i pracę zespołu, by projekt był zrealizowany w wyznaczonym czasie. Błąd na najwyższym szczeblu zarządzania może być poważnym problemem dla całej firmy. W dobrych firmach menadżer jest wizjonerem, który do swoich planów potrafi przekonać ludzi. Menadżer planuje, wymyśla nowe projekt i czuwa nad ich sprawnym przebiegiem. Musi jednak mieć do pomocy odpowiednich ludzi, którzy wierzą w jego wizję i są gotowi pod jego kierunkiem wytrwale pracować. Właściwy dobór ludzi, doskonały z nimi kontakt przyczyniają się do określonego sukcesu. Nowo zatrudnieni ludzie muszą wnosić do firmy powiew świeżości i chęć realizacji strategicznych wizji. Wszyscy pracownicy muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje, jakie są korzyści ich pracy. Muszą wierzyć, ze ich sukces zawodowy jest powiązany z sukcesem firmy. Jeśli menadżer taki styl kierowania ludźmi wybierze, może liczyć na powodzenie w działaniu. Menadżer wyższego szczebla musi się liczyć z tym, że poza wymiernymi korzyściami z kierowania firmą, będzie musiał wiele poświecić. To nie jest praca ośmiogodzinna, po której wychodzi się do domu i zapomina o wszystkim. Tutaj całe życie musi być związane z firmą.

Dodaj komentarz