Ładowanie..

Twoje źródło informacji na temat kariery

Przejdź do wpisów

Wybór właściwej Uczelni

man-1191845_1280Szkoła ma bardzo wielkie znaczenie dla edukacji każdego człowieka, a edukacja z kolei przekłada się na wielkie możliwości odniesienia sukcesu zawodowego, prywatnego i żyje pełne satysfakcji. Edukacja nie odbywa się naturalnie tylko i wyłącznie na płaszczyźnie szkolnej, albowiem bardzo wiele umiejętności kompetencji miękkich człowiek zdobywa w ramach codziennego życia, obcowania z innymi, życia towarzyskiego. Nie da się zastąpić pewnych relacji interpersonalnych wiedzą teoretyczną, więc w ostatecznym ukształtowaniu światłego i sprawnego intelektualnie człowieka ogromne znaczenie odgrywa jednoczesne połączenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Wybór właściwej szkoły podstawowej czy nawet przedszkola, może mieć jednak wielkie znaczenie, ponieważ na długie lata osoby przebywające z nami w szkole, są też przeważnie najbliższym kręgiem rówieśniczym. Poza godzinami szkolnymi również spędza się wiele czasu właśnie z osobami ze środowiska szkolnego, więc dość naturalne jest, jak bardzo szkoła kształtuje i sprawia, że człowiek potrafi pewne rzeczy lepiej lub gorzej. Coraz częściej już na etapie edukacji przedszkolnej wprowadza się zajęcia z muzyki i dodatkowych języków obcych, lub nawet prowadzi się wszystkie zajęcia w dwóch językach. Dodatkowe zajęcia z programowania w wieku wczesnoszkolnym także nie są już niczym niespotykanym – wielu rodziców chętnie zapisuje swoje dzieci na bardzo ambitne przedmioty w nadziei na to, że dziecko wykaże charakter i talent w przynajmniej kilku aktywnościach dodatkowych.

Nowe czasy nakładają na ludzi obowiązek stałego rozwoju i samodoskonalenia się – na rynku pracy, ale także w życiu towarzyskim, trwa ciągła rywalizacja i konkurencja. Czasami niezdrowa, ale większość osób i tak musi brać w niej udział, więc najlepiej jest wyposażyć się w narzędzia przydatne w tym wyścigu, a odpowiednia edukacja i wykształcenie bez wątpienia należą do takich czynników, które na długie lata lub nawet dekady determinują możliwość danego człowieka w kontekście budowania przez niego kariery zawodowej.

Rola rodziców

Rola rodziców w wychowaniu dziecka i kreowaniu wyborów edukacyjnych swojego potomka, jest oczywista i zrozumiała. Praktycznie do okresu pełnoletności, a więc jeszcze do momentu pisania egzaminu dojrzałości, to rodzice mają wyłączne prawo i obowiązek do decydowaniu o edukacji dziecka. A ponieważ w Polsce jest obowiązek kształcenia i każdy musi uczęszczać do szkoły – pytaniem nie jest to, czy chodzić do szkoły, ale ewentualnie do której. I tutaj rola rodziców także jest kolosalna, albowiem bardzo często mniejsze dzieci kompletnie nie uświadamiają sobie znaczenia tego, jak ważny jest wybór właściwej placówki, odpowiednich nauczycieli czy nawet profilu kształcenia. Coraz ważniejsze jest, aby już od przedszkola i szkoły podstawowej dzieci uczyły się w profilowanych klasach przygotowanych specjalnie do podnoszenia ich mocnych stron i specjalistycznym kształceniu. A to wymaga zarówno od pedagogów w przedszkolu, jak i samych rodziców, bardzo dobrego kontaktu z dzieckiem i wyjątkowej świadomości talentów oraz słabości własnego dziecka. Dopiero z czasem dziecko zmieniające się w młodego człowieka, a później dojrzewający nastolatek, zaczynają uświadamiać sobie własne aspiracje, pasje, główne atrybuty intelektualne czy emocjonalne – niekiedy na samodzielne wybory jest już za późno.

Kluczem do sukcesu jest takie działanie rodziców, które będzie odpowiednio świadome i racjonalne, ale także delikatne i subtelne. Dziecko nie powinno szczególnie mocno czuć się zarządzane przez rodziców, a już z całą pewnością nie powinno otrzymywać surowych planów i wytyczonych celów w zakresie edukacji, albowiem na długo może to tylko zniechęcić dziecko do zdobywania wiedzy. A co najgorsze – projektowanie własnych pasji na dziecko sprawia, że dziecko pragnące zadowolić swojego rodzica karnie uczy się i rozwija pasje, których szczerze nie rozumie i nie lubi. Na dłuższą metę może to dziecku, ale także relacjom dziecka z rodzicami, zaszkodzić i dodatkowo storpedować plany świetnej edukacji potomka.

Warto jest więc jako rodzic, kierować się szacunkiem i uważnie słuchać – zwłaszcza w okresie dojrzewania i buntu. Przed wyborem studiów rodzice mają już coraz mniej do powiedzenia, nawet jeśli de facto będą ponosili koszty kształcenia na uniwersytecie. Trudno bowiem wyobrazić sobie gorsze marnotrawienie pieniędzy niż wysłanie dziecka na kierunek studiów i uczelnię wyższą, której to dziecko samo wcale nie wymyśliło. Jeśli rodzicom rzeczywiście zależy na tym, aby syn lub córka mieli jak najlepsze możliwości odniesienia sukcesu zawodowego – powinni za wszelką cenę wspierać te kierunki, które u dziecka budzą prawdziwą pasję i emocje, gdyż to jest zawsze najlepszym paliwem do zdobywania wiedzy.

Podstawowe programy nauczania

Ostatecznie jednak na uczelnie, na ten sam wymarzony kierunek, dostają się rok rocznie od dziesiątków do setek chętnych, a tylko pewien odsetek z nich jest w stanie w rzeczywistości odnaleźć się później na rynku pracy. Tylko pewna część z zatrudnionych w swoim teoretycznym zawodzie będzie otrzymywała godziwe wynagrodzenie i poczucie się spełnionych na bardzo ważnym stanowisku w dużej korporacji. Jeszcze mniejszy procent z tych absolwentów stanowić będą osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, więc można śmiało zadać sobie pytanie – co ostatecznie sprawia, że tylko nieliczne jednostki faktycznie otrzymują od wyższych uczelni to, czego się spodziewały? Odpowiedź jest oczywista – chociaż prawie każdy może dzisiaj na uniwersytet się dostać i go ukończyć, to do odniesienia sukcesu potrzebne jest zrobienia czegoś ponad program podstawowy.

Najwyżej na rynku pracy cenieni są oczywiście ci absolwenci, którzy oprócz bardzo dobrego dyplomu i świetnie przygotowanej pracy magisterskiej, rozwijali się dodatkowo i poświęcali swój wolny czas na uczestniczenie chociażby w wolontariatach albo praktykach. Prowadzenie jakiejkolwiek dodatkowej działalności, wykazywanie się talentem organizacyjnym w lokalnej organizacji społecznej – wszystko to może przemawiać na korzyść danego kandydata do pracy. Zwłaszcza w kierunkach bardziej technicznych, inżynieryjnych czy konstrukcyjnych oraz mocno teoretycznych naukach, kluczowe jest odpowiednie doświadczenie w pracy na danych systemach albo narzędziach. W naukach humanistycznych weryfikowalność wiedzy jest o wiele trudniejsza, a kompetencje przeciętnego humanisty na rynku pracy także często nie są po prostu cenione ani poszukiwane. Zaś bardzo techniczne i mocno specjalistyczne wykształcenie, za które najlepsze firmy płacą dziesiątki tysięcy euro miesięcznie, przeważnie posiada mniej osób, niż jest ofert pracy.

Dodaj komentarz