Ładowanie..

Twoje źródło informacji na temat kariery

Przejdź do wpisów

Zakres działań kancelarii adwokackiej w zakresie dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych

Uzyskanie odszkodowań komunikacyjnych w interesującej poszkodowanego wysokości, często jest bardzo trudne, ze względu na dynamiczny charakter zdarzenia, bądź wypadku. Podmioty obarczone koniecznością zadośćuczynienia finansowego, często redukują swoją odpowiedzialność, zmniejszając tym samym kwotę należnych świadczeń.

 

Odszkodowanie a kancelaria adwokacka

 

W tej sytuacji, adwokat (lub kancelaria adwokacka) ma niezwykle trudny orzech do zgryzienia. Jego obowiązkiem jest udowodnienie (najczęściej w ramach postępowania sądowego) racji strony, która ubiega się o dane świadczenie w odpowiedniej wysokości. W jaki sposób może on pomóc swojemu Klientowi?

1. Pomoc w ustaleniu dowodów i kwestii odpowiedzialności

 

Na tym etapie, adwokat ma obowiązek ustalić, kto tak naprawdę jest winny danego zdarzenia i kto – według prawa – jest zobowiązany do jego finansowego zadośćuczynienia. Czynności te obejmują również zebranie materiałów dowodowych, co często jest bardzo trudne, głównie ze względu na czas, jaki minął od zdarzenia.

2. Zebranie materiału dowodowego

 

Kolejnym krokiem podjętym przez adwokata, jest zebranie dokumentacji medycznej i dowodowej w ramach toczonego postępowania. Obejmuje ono materiały przedstawione przez Policję, Prokuraturę i Sądy, tożsame dla określonej czynności, a także – komplet dokumentów lekarskich, poświadczających wystąpienie określonej formy obrażeń.

3. Szeroko pojęte doradztwo w kontekście zbieranych dokumentów

 

Kancelaria adwokacka w ramach świadczonych przez siebie usług, może pomóc swoim Klientom uzupełnić przedstawiony przez siebie materiał dowodowy, poprzez różnego rodzaju zaświadczenia. Klient uzyskuje informację na temat konieczności pozyskiwania dodatkowych danych, które następnie będą wykorzystane w toku procesu odszkodowawczego.

4. Precyzowanie roszczeń

 

Wiele postępowań odszkodowawczych nie jest uznawanych z powodu niepełnego doprecyzowania roszczeń, stawianych konkretnym podmiotom przez poszkodowanego. Profesjonalny adwokat zajmujący się taką sprawą, powinien pomóc swojemu Klientowi sprecyzować stawiane przez niego żądania, a także – jeśli istnieje taka konieczność – urealnić je do określonej wysokości.

5. Pomoc w realizacji formalności

 

Niektóre podmioty, których zdanie w kontekście naszego postępowania jest bardzo istotne (np. Zakład Ubezpieczeń), często opóźniają wypłatę należnego odszkodowania, tłumacząc to zawiłościami prawnymi i formalnymi. Profesjonalna kancelaria adwokacka przejmuje tą korespondencję, prowadząc ją w imieniu swojego Klienta. Tym samym, może on spać spokojnie, będąc pewnym, że ma do czynienia z prawdziwymi profesjonalistami.

Zakres działań a oferta kancelarii

 

Oczywiście zakres powyższych czynności może być znacznie szerszy i często zależny jest od oferty konkretnej kancelarii. Niemniej powyższe aspekty są swoistą podstawą podjętych działań, bez których nie ma mowy o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy.

Podsumowując, adwokat w ramach swojej działalności dochodzeniowej, jest zobowiązany nie tylko do prób odzyskiwania odszkodowania, ale też – do zebrania stosownej dokumentacji formalnej i wystąpienia w imieniu poszkodowanego.

 

Dziękujemy portalowi Kancelariamarczak.pl za współpracę merytoryczną.

Dodaj komentarz